banner

Moderniserer nettet – nå øker hastigheten til gigabyte

Ikke siden oppstarten i 2010 har det vært gjennomført en større og mer omfattende teknisk oppgradering enn det som nå pågår. Vi har over en periode på 10 år gått fra null kunder til nærmere 5000 kunder. Kravene til kapasitet og funksjoner fra den gangen har endret seg enormt og nå bygges det for å imøtekomme fremtidens krav og behov.

Samtlige av de mer enn 20 sentraler bygges ut til å håndtere hastigheter på gigabitnivå. Arbeidet er godt i gang og nærmere 1500 kunder i området Vestfossen kan allerede nå få de hastighetene de ønsker. Det tekniske arbeidet i sentralene gjennomføres av det lokale fibernettselskapet, (et datterselskap av Øvre Eiker Energi AS).
I tillegg etableres det nå i februar to nye separate høykapasitetslinjer inn til hovednettet vårt både for å sikre stabilitet, samt en alternativ rute dersom en linje skulle gå ned, også kalt redundans. Den første linjen er allerede på plass og tilbakemeldingene fra kunder er meget positiv.
Anlegget vil totalt sett være det meste moderne og driftssikre nettet i Øvre Eiker.
Dette har vært etterlengtet både fra vår side som utbygger og netteier, og ikke minst kundene.

Se www.eikernytt.no


For ytterligere informasjon, kontakt Morten Braarud (leder Øvre Eiker Fibernett), telefon 482 06 115 / morten@oefiber.no