Spørsmål og svar - Fibernett

Her finner du ofte stilte spørsmål og svar. Her håper vi du får svar på de spørsmål du måtte ha. Hvis ikke, gå innom Kontakt oss så vil du få hjelp. Nye spørsmål vi mottar vil bli besvart og lagt ut på denne oversikten.

Hvilke fordeler er det med fibernettet?

Det finnes mange forskjellige nettløsninger i dag som for eksempel det gamle kobbernettet, mobilnett og kabelT-nett og alle har forskjellige egenskaper. Med fibernett er du som kunde alltid sikret ønsket kapasitet, topp kvalitet og stabilitet. Med fibernett dekker du alle behovene du måtte ha innen TV, telefoni og Internett «alt i ett over samme nett». Som kunde er du også tilgang til fremtidige tjenester uten ytterligere tekniske inngrep. Sist men ikke minst, eiendomsbransjen verdsetter ofte boliger med filbertilgang høyere enn de som ikke er tilknyttet.

Jeg vil gjerne ha fiber men får likevel ikke. Hvorfor er det slik?

Eiker Fibernett har en visjon om at alle i kommunen skal få tilbud om tilknytning over tid. I noen tilfeller vil det være slik at avstandene til enkeltkunder er så lang at kostnadene ved å bygge til disse blir for store. Vi jobber hele tiden med å finne alternative modeller og arbeidsformer for at vi skal nå alle kommunens innbyggere, også de som bor langt unna hovednettet. Vi vurderer gjerne modeller basert på dugnadsånd dersom det er interesse for det. Da kan du sende en mail til post@oefiber.no så kan vi sammen se på mulige løsninger.

Jeg har tegnet avtale om tilknytning. Når blir det levert?

I områder som er under utbygging skal det normalt ikke gå lenger enn 6 måneder fra bestilling til du er på nett. Det kan være geografiske og sesongforhold som gjør at det kan gå lenger tid. Informasjon om leverinsstatus vil du kunne følge med på våre nettsider. Bor du i et allerede utbygget område regner vi ca 6 uker leveringstid.

Hva skal til for at området hvor jeg bor blir bygget ut?

Vi trenger et nødvendig antall kunder som ønsker tilknytning og som tegner avtale for at utbygging kan vedtas. I budsjettfasen settes det opp et opptakskrav som skal til for at utbygging kan forsvares økonomisk. Straks nødvendig opptak er nådd vil vedtak om utbygging skje og detaljplanleggingen starte. Du vil fortløpende bli orientert om utviklingen på våre nettsider.

Hvordan bygger dere nettet og hva må jeg gjøre selv?

Vi bygger fibernett helt frem til et avtalt sted ved din tomtegrense. Du som kunde besørger selv graving over egen tomt (eks. en liten grøft/renne over plenen) til et punkt i på husveggen. Våre montører vil ta kontakt med deg for å avtale når du må være ferdig slik at installasjonstid for tilknytning kan skje. Har du strøminntak i luft inn til huset, er hovedregelen at fiberen til bli strukket inn via luftstrekket.

Hvilke tjenester kan jeg få?

Internett, TV og telefoni (såkalt Triple Play) er grunnleggende tjenester. Internett utgjør grunnproduktet og det må alle ha. TV, telefoni og andre fremtidige tjenester er valgfritt. For mer informasjon, se NextGentel

Jeg har bestilt IP telefoni. Må jeg si opp eksisterende telefonabonnement selv?
Nei, det tar tjenesteleverandøren seg av. Det tar 3-4 uker før den nye telefoniløsningen er tilgjengelig.
Kan jeg risikere og måtte betale for flere abonnement i en overgangsperiode?

Hvis du har vært kunde hos en annen leverandør i mer enn 12 måneder, gjelder kun 2 måneders oppsigelsestid. I enkelttilfeller skjer det at kunden må betale for flere abonnement i en kort periode, men de nye tjenesteleverandørene forsøker å strekke seg så langt som mulig for at kundene skal unngå dette. Det er viktig at du som kunde holder deg orientert om utbygging på våre nettsider, samt gjør egeninnsatsen slik at denne typen situasjoner unngås.

Jeg har kjøpt tomt og skal bygge ny bolig. Får jeg fiber?

I dag legges det alltid rør inn til huset i forbindelse med innleggelse av strømnett og annen nødvendig infrastruktur. Dette for at vi på et senere tidspunkt etter hvert som område- og hovednett utbygges kan blåse inn fiber til kunden. Bygger du hus i et eksisterende fibernettområde kan du bestille fibertilgang på vanlig måte ved å ringe 07979 eller sende en mail til ftth@nextgentel.no

Jeg har en hybel for utleie. Hvordan ordner jeg slik at leietager kan få tilgang til fibernettet?

Flere huseiere velger å legge inn egen fiberkabel til hybel eller utleiebolig som et hvilket som helst annet hus eller bolig. Mange huseiere føler det med ryddig og oversiktlig at leietager er da selv ansvarlig for sitt eget abonnement. Her er det opp til huseier selv men separate kabler anbefales.