Hvem er vi?
blob-path

Hvem er vi?

Hils på ditt lokale fiberteam

Fiber til folket

Allerede i 2009 vedtok eier og styret at Eiker Energi skulle utvide sin samfunnsrolle ved å starte utbygging av høyhastighetsnett til innbyggere, bedrifter og offentlig sektor.

Øvre Eiker kommune lå langt nede på på listen hva gjaldt bredbåndsdekning. Etter nærmere 10 år med utbygging er kommunen nå blant de 10 kommuner med best dekning i Norge. Det er vi naturligvis litt stolte av, men målet er at alle skal få tilbud om tilknytning til fibernettet. Bredbånd er like viktig for levedyktige distrikter som vei, vann og strøm.

blob-path

Tjenestene som leveres over nett er i tett samarbeid med NextGenTel. Internett, TV, Telefoni og Mobil er noen av tjeneste som leveres.

blob-path

Utbygging skjer kontinuerlig. Normal leveringstid i allerede utbygde områder er 4-6 uker fra bestilling. Vinterlige forhold og geografiske forhold kan påvirke leveringstiden.

blob-path

Oppkobling skjer ved at vi bygger frem til tomtegrensen. Kunden ordner selv med graving over egen tomt (eks. en liten grøft/trase over plenen) til et ønsket punkt på husveggen. Når det er utført kontaktes montør for oppkopling. Dersom kunden har luftlinje (strøm) inn til bolig følger vi normalt den samme linjen og graving vil derfor ikke være nødvendig.

Bestilling skjer ved å kontakte NextGenTel på telefon 21 49 55 89 eller epost: ftth@nextgentel.com