banner

Nå nærmer det seg lys i fiber’n også langs Hakavikveien

Snart kan innbyggerne langs Hakavikveien få glede av den nye digitale motorveien i Øvre Eiker.

Det er en glede å kunne melde at innbyggerne langs Hakavikveien snart kan få glede av den nye digitale motorveien i Øvre Eiker. Dette har vært svært etterlengtet. Allerede i 2014 begynte samtalene om å finne en god løsning i området og siden den gang har det gått neste 6 år. Nå nærmer det seg slutten på all ventingen. Takket være et godt samarbeid mellom Øvre Eiker Fibernett, Øvre Eiker Nett, Statkraft og sist men ikke minst innbyggerne, har dette vært mulig. Prosjektet er ett av de meste komplekse fiberprosjektene vi har hatt, ikke minst i forhold til geografiske forhold. Men med godt entreprenørskap og samarbeidsvillige grunneiere, er vi endelig snart på plass.

Det betyr at hjemmekontor, skolearbeid, næringsoppgaver mv over nett ikke lenger vil være et problem.

Tilbakemeldingene fra innbyggerne har vært entydige vedr behovet for et skikkelig bredbåndsnett. Det er rett ut sagt en nødvendighet for et levende distrikt og bokvalitet. Enkelt har sågar kalt det en historisk begivenhet. Nå er det som sagt rett rundt hjørnet og vi håper å kunne starte de første tilknytningen i oktober. Målet er at alle skal være på luften innen årsskiftet og slik det ser ut nå følge vi skjemaet. Når prosjektet er avsluttet og leveransene er ferdige til den enkelte skal vi markere dette skikkelig