banner

NextGenTel og Øvre Eiker Fibernett – sammen for lokalmiljøet

Helt siden 2009 har Øvre Eiker Fibernett samarbeidet med NextGenTel om levering av fiber og tilhørende tjenester. NextGenTel har med det en lang historie i Øvre Eiker, og har nå mer enn 4000 kunder i området. Mye har skjedd siden oppstarten, både hva teknologi og brukerbehov angår.

– Som i alle gode samarbeid har vi stor takhøyde, og en ærlig og god tone mellom oss. For oss betyr det mye at vi har en sterk lokal forankring og fornøyde kunder i Øvre Eiker, forteller Sondre Aarrestad, administrerende direktør i NextGenTel.

Arbeidet med fiberutbygging fortsetter

NextGenTel er en av aktørene som trår til for at fiberutbyggingen i Øvre Eiker skal kunne gjennomføres på en så lønnsom måte som mulig. Det er ikke til å stikke under en stol at med spredd bosetning blir det en kostbar affære for én aktør alene. Store deler av kommunen er allerede bygget ut, men arbeidet med å tilby fiber til hele kommunen er ikke i mål.

– Vi kommer til å fortsette støtten for at Øvre Eiker Fibernett skal kunne bygge ut fibertilbudet til enda flere husstander, og å levere tjenester innen TV, bredbånd og telefoni, forteller Sondre Aarrestad.

Han legger til at det tette partnerskapet med Øvre Eiker Fibernett som lokal netteier, og med god oversikt over lokale forhold, er avgjørende for at de tar del i satsingen. Sammen ønsker Øvre Eiker Fibernett og NextGenTel å bety noe for lokalmiljøet. NextGenTel samarbeider derfor med lokale velforeninger og ildsjeler i prosjektene, slik at verdiskapningen blir igjen i bygda og ikke går til eksterne salgsselskaper.

Ønsket om å gi tilbake til lokalsamfunnet vises også gjennom engasjementet for å tilby internett-linjer til Falkbanen og fotballhallen i Hokksund.

Med fibernett blir innbyggerne i Øvre Eiker rigget for fremtiden. Fordelene er mange, og både privatpersoner, næringsliv, oppvekst- og helsesektoren har nytte av fiber. I dag og i fremtiden.

Hva med 5G?

Mange spør seg om 5G er et fullgodt alternativ til fibernett. Da slipper man også kostbart arbeid med anlegg og installasjoner. NextGenTel-lederen mener allikevel fiber i bakken er å foretrekke.

– Vi mener 5G vil bli et godt supplement for mange, der det å tilby fiberdekning ikke er praktisk eller økonomisk mulig å gjennomføre. Norge er et langstrakt land med mange som bor ganske spredt. Men der det er mulig å bygge ut, vil et fibernett i bakken være å foretrekke for mange. Det gir en høy hastighet og en stabil kapasitet, sier han.

Noen utfordringer på veien

Verken NextGenTel eller Øvre Eiker Fibernett legger skjul på at det har vært noen utfordringer på veien siden samarbeidet startet for drøyt 11 år siden. Nå peker imidlertid pila rette veien og begge parter gjør sitt ytterste for at den positive trenden skal fortsette.

– Vi vil fortsette å jobbe målrettet med hva vi tilbyr og hvordan vi betjener våre kunder. Alle basistjenester skal selvfølgelig fungere stabilt og være enkle å bruke, sier Sondre Aarrestad.

Unik funksjon i MinSide-appen

WiFi i hjemmet er et eksempel på et vanskelig område hvor de nå jobber målrettet videre.

– Vi forsøker alltid å finne gode løsninger og jobber for å levere fremtidsrettede tjenester. En ganske ny funksjon i MinSide-appen fra NextGenTel er muligheten for at kundene selv kan undersøke hva som er årsaken om de opplever varierende internett hjemme, forteller Sondre Aarrestad.

I 99 % av tilfellene er det nemlig ikke linja inn som er problemet, men det interne WiFi-nettet eller PC-en. Med den nye funksjonen i appen kan kundene selv måle kapasiteten i ulike deler av huset.

– Dette gjør det lettere både for oss og kunden å gjøre noe med problemet. En slik funksjon er det ingen andre leverandører i Norge som har, forteller NextGenTel-sjefen.


Satser på aktiv selvbetjening

Undersøkelser viser at den yngre generasjon ønsker å betjene seg selv mest mulig. NextGenTel jobber nå med flere funksjoner for aktiv selvbetjening, og har som mål å være ledende i landet i sin bransje på nettopp dette.

– Mange av våre kunder kan, og ønsker, å løse en del oppgaver selv. Det skal vi legge enda bedre til rette for fremover, med flere funksjoner som gjør at kundene våre kan være mer selvhjulpne. De som foretrekker et kundeforhold med ren selvbetjening, skal kunne ha det. Men vi ser også at i noen tilfeller er det nødvendig å snakke med oss, og det skal vi selvfølgelig også fortsette med. At vi skaper fleksibilitet og har kunden i fokus er viktig, sier Sondre Aarrestad.

TV «overalt» og billigere å ringe til utlandet

Mange av tjenestene som NextGenTel tilbyr via Øvre Eiker Fibernett kommer nå via nye grensesnitt.

– Tidligere måtte man alltid se TV via en boks koblet til TV-en. Nå er det mange som kun bruker en iPad, mobiltelefon eller PC. Du kan også ta med deg TV-tjenesten på ferie i hele Norge og Europa. Det er veldig kjekt, forteller Sondre Aarrestad.

For de som har «to hjem» eller av andre grunner ringer ofte til USA, Kina, Pakistan, Polen og flere andre land, har NextGenTel nylig lansert en app for mobiltelefon som gjør at det er billigere å ringe utenlands.

– Med TelioTalk kan man ringe svært rimelig til utlandet, forteller NextGenTel-sjefen.

Lokalt kundesenter

Om uhellet skulle være ute, og for eksempel TV-boksen har røket i tordenvær, vil NextGenTel-kunder kunne benytte Øvre Eiker Fibernett som et lokalt kundesenter.

– NextGenTel holder til i Bergen, men geografi skal ikke bety noe i forhold til vår evne til å levere tjenester. Vi er svært bevisste på at vi skal være en lokal leverandør, og derfor er samarbeidet med Øvre Eiker Fibernett svært viktig for oss. Kundene skal blant annet kunne gjøre enkle servicehenvendelser på utstyr fra NextGenTel hos Øvre Eiker Fibernett. Det vil være mulig å hente for eksempel en ny TV-boks på dagen, dersom man ikke ønsker å vente på postgang. Dette er en ekstraservice som vi nå tilbyr sammen, og som vil komme kundene til gode, sier Aarrestad.

 

Sondre Aarrestad, administrerende direktør i NextGenTel

Sondre Aarrestad, administrerende direktør i NextGenTel