banner

Visste du at...

Visste du at Øvre Eiker kommune er eier av Øvre Eiker Energi AS med datterselskapene Øvre Eiker Fibernett, Øvre Eiker Strøm og Elvenett?

Visste du at Øvre Eiker kommune er eier av Øvre Eiker Energi AS med datterselskapene Øvre Eiker Fibernett, Øvre Eiker Strøm og Elvenett. På den måten kan man si at du som innbygger har liksom en liten aksje i selskapet Øvre Eiker Energi AS, og for oss handler det om å forvalte denne aksjen best mulig for eier og innbyggere.

I tillegg til å levere fibernett, strøm, nettjenester m.m. leverer vi utbytte til vår eier Øvre Eiker kommune, og vi gir økonomisk støtte til forskjellige lokale lag, foreninger og andre ulike arrangement i kommunen.

Vi er en lokal lagspiller på mange plan.