Her er ditt lokale fiberteam!
blob-path

Her er ditt lokale fiberteam!

Arnstein Kjos
blob-path

Arnstein Kjos

Jeg jobber som driftsleder på fiber, samt prosjektledelse og dokumentasjon

Thor Andre Hansen
blob-path

Thor Andre Hansen

Jeg er prosjektleder, samt holder styr på alle bestillinger og samkjører installasjoner.

Morten Braarud
blob-path

Morten Braarud

Mitt ansvar er å ha kontroll med den totale fibervirksomheten, samt videreutvikle virksomhet i samarbeid med fiberteamet.

Hans Ole Fossen Hals

Jeg er montør hvor bygging av nett inngår, oppkobling av kunder samt vedlikehold og reparasjoner

Hans Johan Røren
blob-path

Hans Johan Røren

Jeg er montør hvor bygging av nett inngår, oppkobling av kunder samt vedlikehold og reparasjoner